Electrolux förlikar tvist om dammsugare i USA

Electrolux och käranden John North har träffat en förlikning i tvisten
om affärshemligheter för vissa upprättstående cyklondammsugare. Som att
resultat av detta kommer juryn i El Paso, Texas, USA inte att fatta
något beslut och tvisten är avslutad.

Genom förlikningen kommer Electrolux att betala käranden 30 miljoner
dollar och käranden har förbundit sig att överge alla krav, inklusive
framtida krav, i fallet. Inga övriga detaljer om förlikningen är
tillgängliga.

Electrolux träffade förlikningen eftersom det förde fallet till ett slut
med känd utgång istället för med den osäkerhet som ett jurybeslut
skapar. Electrolux vidhåller att det inte finns någon grund för kraven.

Mer information
Electrolux Pressjour har 08-657 65 07.

Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och
utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än
55 miljoner produkter – kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och
professionella användare i över 150 länder under ledande varumärken som
AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka och Husqvarna. Electrolux
hade 2003 en omsättning på 124 miljarder kronor och 77.000 anställda.