Electrolux fasar ut gaser med stor klimatpåverkan

Electrolux presenterar nu en utfasningsplan för att ersätta gaser med stor klimatpåverkan i samtliga produkter senast 2023. Den treåriga handlingsplanen är en del av samarbetet med det globala FN-initiativet Cool Coalition. Planen som ska leda till en avsevärd minskning av Electrolux framtida klimatpåverkan är en av aktiviteterna inom företagets hållbarhetsinitiativ Better Living Program.

Omställningen inom kylteknik kommer att ha stor betydelse i kampen mot klimatförändringar. Utfasning av gaser med stor klimatpåverkan, så kallade fluorkolväten (HFC), kan innebära en minskning av den globala uppvärmningen med 0,4 ° fram till år 2100. HFC:er används ofta i kylskåp, luftkonditioneringar och andra kylanordningar, men även i tvättmaskiner och kombinerade tork-tvättmaskiner som använder värmepumpar.

Nu ökar Electrolux takten när det gäller omställningsarbetet och presenterar en utfasningsplan som en del av samarbetet med det globala FN-initiativet Cool Coalition. Planen redovisar hur gaser med stor klimatpåverkan ska ersättas med till exempel naturliga gaser, som har mycket liten påverkan på den globala uppvärmningen. Utfasningsplanen kommer att vara genomförd 2023.

– Vitvarubranschen spelar en viktig roll i bakgrunden i bekämpningen av coronapandemin eftersom produkter som kylskåp, tvättmaskiner och luftrenare är samhällsviktiga. Detta är en tid av osäkerhet för alla företag, men vi anser att en av samhällets mest akuta utmaningar är att begränsa klimatförändringarna genom minskade utsläpp av växthusgaser. Vi uppmuntrar fler företag i vår bransch att följa vårt exempel ​​eftersom minskade utsläpp är ett gemensamt ansvar, säger Jonas Samuelson, Electrolux VD.

Electrolux bedriver ett ambitiöst arbete för att minska sin klimatpåverkan. Det innefattar så kallade scientific-based targets som ska minska koldioxidutsläppen från produkter med 25% till 2025, såväl som en långsiktig målsättning att bli klimatneutrala i hela värdekedjan till 2050.

Förra året lanserade Electrolux handlingsplanen Better Living Program (BLP) med mål för 2030 som ska bidra till att konsumenter runtom i världen kan agera hållbart i vardagslivet. Utfasningsplanen kommer att bidra till BLP, inte minst det mål som handlar om att göra hem hälsosammare och mer hållbara genom smarta lösningar för luft, vatten och golv. (Målet är uppdaterat efter lanseringen av Better Living Program, läs mer om detta här.)  

Electrolux ingick samarbetet med Cool Coalition under 2019 och mer information om detta finns här.

Läs mer här om utfasningsplanen som Electrolux har presenterat för FN och Cool Coalition.

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.