Electrolux branschledare i Dow Jones globala hållbarhetsindex

Electrolux har inkluderats i det välrenommerade hållbarhetsindexet Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) för 2013, och behåller sin position som branschledare i kategorin Household Durables för sjunde året i rad.

Electrolux inkluderades också i DJSI Europe i denna årliga revidering, som publiceras av RobecoSAM.

”Hållbarhet är en högtprioriterad fråga för många av Electrolux intressenter. Att vi behåller vår ledande position i DJSI visar att vi har en effektiv strategi för att hantera de här frågorna, som bygger på sunda affärsprinciper och hjälper oss göra en positiv skillnad för människor och miljö,” säger Henrik Sundström, hållbarhetschef på Electrolux.

Electrolux genomförde tidigare i år undersökningar i sex länder för att mäta konsumenters prioriteringar inom hållbarhet, hur folk ser på dessa frågor i förhållande till köp av hushållsprodukter, samt hur Electrolux uppfattas. Studien visar att två tredjedelar av konsumenter anser att en vitvaras miljöpåverkan spelar stor roll när man fattar beslut om köp. För mer information om Electrolux hållbarhetsstrategi och studien, se www.electrolux.com/sustainability.

DJSI World inkluderar de 10% av världens 2 500 största företag som anses vara ledande ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Electrolux är det enda företaget i kategorin Household Durables som kvalificerat sig till DJSI World, där bolaget har ingått sedan indexet skapades 1999. Dow Jones hållbarhetsindex gör det möjligt för placerare att väva in hållbarhetsbedömningar i portföljerna samtidigt som de ger företagen en effektiv plattform för att fokusera på hållbarhet. För mer information om detta se www.sustainability-indexes.com.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.