Electrolux bokslutsrapport, 2000

  • Nettoresultatet ökade med 16% exklusive jämförelsestörande poster
  • God resultatökning för Konsumentprodukter i Nordamerika, nedgång i Europa.
  • Konsumentprodukter utanför Nordamerika och Europa visade positivt resultat för helåret.
  • Fortsatt god tillväxt i försäljning och resultat för Professionella utomhusprodukter.
  • Reservering på 883 Mkr under fjärde kvartalet för anpassning av organisationen och andra kostnadssänkande åtgärder.