Electrolux beslutar lägga ned fabrik i Spennymoor i England

Efter att ha genomfört en utredning om tillverkningen i Spennymoor har Electrolux beslutat att stänga fabriken. För att förbättra konkurrenskraften kommer viss tillverkning att fasas ut helt medan resten kommer att flyttas till Electrolux fabrik i Swidnica, Polen.

”Våra konkurrenter har till stor del flyttat sin tillverkning till fabriker i länder som har en lägre kostnadsbas vilket har resulterat i en ökad prispress. Denna utveckling i kombination med förändringar i konsumenters köpvanor, från fristående spisar till inbyggnadsprodukter, har eroderat Spennymoor-fabrikens konkurrenskraft. Idag går fabriken med förlust. Att driva en fabrik som genererar en förlust är inte hållbart över tiden varför vi har beslutat att konsolidera vår tillverkning i England till vår fabrik i Swidnica i Polen”, säger Magnus Yngen, chef för Electrolux vitvaror Europa.

”Att stänga en fabrik är alltid den sista utvägen och är ingenting vi vill göra. I det här speciella fallet vill jag uttrycka min uppskattning av våra anställda i Spennymoor för att ha kommit med många konstruktiva idéer till förbättringar och kostnadsbesparingar. Jag beklagar att vi trots de föreslagna åtgärderna inte kan täcka kostnadsgapet.” fortsätter Yngen.

Tillverkningen vid fabriken beräknas fortsätta under hela 2008. Stängningen av fabriken kommer att medföra en kostnad om cirka SEK 390m vilken kommer att belasta resultatet för fjärde kvartalet 2007.

Fabriken i Spennymoor tillverkar fristående spisar och inbyggnadsprodukter för de brittiska och irländska marknaderna och har cirka 500 anställda.

För ytterligare information ring Electrolux pressjour på 08-657 6507

Electrolux är världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner samt motsvarande utrustning för
professionell användning. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. Företaget fokuserar på att, baserat på bred och djup konsumentinsikt, ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och som möter konsumenters och professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under välkända varumärken som Electrolux, AEG-Electrolux, Zanussi, Eureka och Frigidaire. Under 2006 hade Electrolux en omsättning på 104 miljarder kronor och 56 000 anställda. För mer information, besök http://www.electrolux.com/press

Electrolux kan vara skyldigt att offentliggöra informationen i denna release enligt lagen om börs-och clearingverksamhet.