Electrolux avyttrar fastighet i Schweiz

Electrolux har tecknat avtal om att avyttra sin kontorsfastighet i Zürich, Schweiz, för en kontant ersättning om 39,5 miljoner CHF (cirka 450 Mkr).

Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 39,5 miljoner CHF (cirka 450 Mkr), inklusive en handpenning om 4 miljoner CHF (cirka 46 Mkr). Den uppskattade realisationsvinsten om 37 miljoner CHF (cirka 420 Mkr) påverkar rörelseresultatet positivt för affärsområde Europa och kommer att redovisas som en engångspost i samband med att transaktionen slutförs. Slutförandet och den positiva kassaflödeseffekten förväntas inträffa under det fjärde kvartalet 2022.

Avtalet innehåller en möjlighet för köparen att säga upp avtalet innan transaktionen slutförs. Handpenningen återbetalas inte om köparen utnyttjar sin uppsägningsrätt.

De slutliga rörelseresultat- och kassaflödeseffekterna kommer att avgöras av valutakursen på transaktionsdagen.

För ytterligare information, kontakta:

Sophie Arnius, Investor Relations, +46 70 590 80 72

Paul Palmstedt, Corp Communications, +46 70 593 92 83