Electrolux avyttrar amerikanska varumärket Eureka

Electrolux har fattat ett strategiskt beslut att fokusera på de starkaste produktkategorierna inom affärsområdet Dammsugare och småapparater i Nordamerika. Beslutet är en del i programmet för att stärka affärsområdets konkurrenskraft. Electrolux har, som ett led i detta, tecknat avtal om att sälja det amerikanska dammsugarvarumärket Eureka till Midea Group Co., Ltd.

”Den här affären bidrar till att öka fokus på våra mest lönsamma produktkategorier i USA och ger oss ytterligare möjligheter att investera i innovation och strategisk tillväxt”, säger Ola Nilsson, chef för affärsområdet Dammsugare och småapparater. ”Den amerikanska dammsugarmarknaden förblir viktig för Electrolux”.

Avyttringen omfattar merparten av tillgångarna under varumärket Eureka. Försäljningen av produkter under varumärket har under de senaste 12 månaderna uppgått till cirka 60 miljoner USD. Transaktionen förväntas inte ge upphov till några materiella nettoeffekter av engångskaraktär i koncernens resultaträkning. Transaktionen förväntas avslutas innan årsskiftet.

För mer information vänligen kontakta

Electrolux pressjour: 08-657 65 07.