Electrolux avser förvärva Australiens största tillverkare av hushållsmaskiner

(ELUX) Electrolux har tecknat ett s k Heads of Agreement med Email avseende förvärv av Email Major Appliance Business, Australiens ledande tillverkare av hushålls-maskiner.

Köpeskillingen uppgår till ca AUD 485 miljoner (ca SEK 2,5 miljarder), men kan komma att justeras med hänsyn till nettotillgångarnas värde vid transaktionens slutdatum. Förvärvet förutsätter att Smorgon Distribution Limiteds bud på Email accepteras.

Emails hushållsdivision omfattar tillverkning, distribution, försäljning, marknadsföring och service av vitvaror (såsom kylskåp, frysar, spisar, tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner) i Australien och Nya Zeeland, komponenttillverkning för vitvaror, samt import och export av vitvaror till och från Australien.

Vid slutet av räkenskapsåret, den 31 mars 2000, hade hushållsdivisionen en marknadsandel på ca 60% av den australiensiska marknaden och en samlad försäljning om AUD 919 miljoner. Rörelseresultatet var AUD 55,2 miljoner, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6%. Företaget sysselsatte 4 800 anställda i Australien och på Nya Zeeland.

”Ett förvärv av Email skulle stödja Electrolux-koncernens strategi att växa inom våra kärnområden”, säger Michael Treschow, Electrolux VD och koncernchef. ”Email är ett ledande företag med gott anseende, som vi länge haft en god relation till. Förvärvet av divisionen för hushållsprodukter kommer att utgöra en viktig del i genomförandet av vår globala strategi. Därtill stärker Electrolux sin position i Australien och Nya Zeeland avsevärt, och därigenom vår ställning som världsledande.”
Köpeskillingen uppgår till ca AUD 485 miljoner (ca SEK 2,5 miljarder), men kan komma att justeras med hänsyn till nettotillgångarnas värde vid transaktionens slutdatum. Förvärvet förutsätter att Smorgon Distribution Limiteds bud på Email accepteras.

Emails hushållsdivision omfattar tillverkning, distribution, försäljning, marknadsföring och service av vitvaror (såsom kylskåp, frysar, spisar, tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner) i Australien och Nya Zeeland, komponenttillverkning för vitvaror, samt import och export av vitvaror till och från Australien.

Vid slutet av räkenskapsåret, den 31 mars 2000, hade hushållsdivisionen en marknadsandel på ca 60% av den australiensiska marknaden och en samlad försäljning om AUD 919 miljoner. Rörelseresultatet var AUD 55,2 miljoner, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6%. Företaget sysselsatte 4 800 anställda i Australien och på Nya Zeeland.

”Ett förvärv av Email skulle stödja Electrolux-koncernens strategi att växa inom våra kärnområden”, säger Michael Treschow, Electrolux VD och koncernchef. ”Email är ett ledande företag med gott anseende, som vi länge haft en god relation till. Förvärvet av divisionen för hushållsprodukter kommer att utgöra en viktig del i genomförandet av vår globala strategi. Därtill stärker Electrolux sin position i Australien och Nya Zeeland avsevärt, och därigenom vår ställning som världsledande.”

For further information contact:
Vice VD Johan Bygge, 070 594 73 48