Electrolux återupptar USA-investering i tillverkning och produktutveckling, planerar omstruktureringsprojekt

Electrolux meddelade idag att bolaget återupptar ett investeringsprojekt vid sin fabrik i Springfield, Tennessee och konsoliderar all amerikansk tillverkning av matlagningsprodukter till den anläggningen. Electrolux planerar också att flytta tillverkning av kylskåp från sin fabrik i Santiago, Chile, till andra anläggningar. Åtgärderna ger upphov till omstruktureringskostnader i första kvartalet 2019 på cirka 1 miljard kronor, varav omkring 300 miljoner blir kassaflödespåverkande. 

”Vi satsar helhjärtat på att investera i tillverkningen i USA och på att lansera nya köksprodukter under Frigidaire-varumärket. Genom att anpassa verksamhetens storlek till en marknad i omvandling så möjliggör vi investeringar i tillväxtområden och bättre lönsamhet”, säger Alan Shaw, chef för Electrolux affärsområde Vitvaror Nordamerika.

Som tidigare meddelats höjer Electrolux investeringsnivån för att driva satsningar på riktad tillväxt under de kommande 3-4 åren, främst i Nordamerika och Latinamerika. Investeringarna avser främst produktplattformar, automation och innovation. Som en del av denna plan meddelade Electrolux under 2018 investeringar för att modernisera och expandera sina fabriker i Springfield (matlagningsprodukter) samt i Anderson, South Carolina (kyl- och frysprodukter).

Till följd av ändrade marknadsförutsättningar, ökade råmaterialkostnader och handelshinder har investeringen i Springfield, som uppskattas till cirka 250 miljoner USD, nu anpassats för att stödja produktutveckling, flexibilitet och ökad konkurrenskraft.

I och med att Electrolux återupptar detta projekt och förlägger all tillverkning till Springfield kommer bolaget att upphöra med tillverkning vid sin fabrik i Memphis, Tennessee. Tillverkningen där väntas fortsätta till och med 2020. Electrolux kommer att ta omstruktureringskostnader på omkring 800 miljoner kronor för detta under första kvartalet 2019. (Dessa kostnader är inte inräknade i den uppskattade investeringen.)

”Vi vill göra allt för att stötta våra kolleger i Memphis och meddelar dessa förändringar två år i förväg för att ge god tid för omställningen”, säger Alan Shaw.

Utvidgningen av anläggningen i Springfield, Tennessee, kommer att vara helt genomförd och produktion påbörjas under fjärde kvartalet 2020. Utvidgningen i Anderson, South Carolina kommer att vara helt genomförd och produktion påbörjas under 2019.

Ökad global användning av modulbaserade produktplattformar har också bidragit till ett beslut att upphöra med tillverkning av kylskåp vid Electrolux fabrik i Santiago, Chile, för att öka effektiviteten och vässa det lokala produktutbudet. Fabriken kommer att fortsätta tillverka tvätt- och matlagningsprodukter, vilket redan idag utgör merparten av tillverkningen. Electrolux kommer att ta omstruktureringskostnader på omkring 225 miljoner kronor för detta under första kvartalet 2019.

Omstruktureringskostnaderna kommer att redovisas som engångsposter i resultatet för första kvartalet 2019 och belastar affärsområdena Vitvaror Nordamerika respektive Vitvaror Latinamerika. Rapporten för första kvartalet publiceras den 26 april 2019.

Electrolux uppskattar årliga besparingar på omkring 1 miljard kronor med full effekt från och med 2022, till följd av de åtgärder som meddelats idag.

För mer information kontakta:

Daniel Frykholm, Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari kl. 1800 CET.