Electrolux åter branschledare i RobecoSAMs hållbarhetsmätning

Electrolux har för fjärde året i rad utsetts till branschledare i kategorin kapitalvaror för hushåll, i hållbarhetsredovisningen Sustainability Yearbook. Rankningen, som jämför företags arbete med hållbarhetsfrågor, görs av RobecoSAM.

Fler än 3,000 av världens största företag hade bjudits in för att delta i den årliga mätningen, och det företag som fick högst poäng inom var och en av de 59 branschkategorierna utnämndes till branschledare.

Med högst poäng av alla företag som utvärderades inom kapitalvaror för hushåll fick Electrolux de tre främsta utmärkelserna: Industry Leader, Gold Class samt Industry Mover. Utmärkelsen ”Industry Mover” gick till det företag i varje bransch som uppvisade den förhållandevis största förbättringen i sitt hållbarhetsarbete. Electrolux var enda svenska företag som rankades som ledande i sin branschkategori.

”RobecoSAM är en av de största globala utvärderingarna av företags hållbarhetsarbete, och vi är stolta över att kunna behålla vår position som branschledare i så tuff konkurrens”, säger Henrik Sundström, hållbarhetschef på Electrolux. ”Det är en bekräftelse på att Electrolux framgångsrikt har integrerat hållbarhet i verksamheten, men vi måste fortsätta utvecklas. Vi uppdaterar just nu vår hållbarhetsstrategi för att även i framtiden kunna hantera de utmaningar som vitvaruindustrin kommer att mötas av.”

RobecoSAM uppger i redovisningen att man har utvärderat företagens hållbarhetsarbete utifrån tre olika dimensioner: ekonomi, miljö och socialt ansvarstagande: ”Innovation, kvalitet och service samt varumärke är särskilt viktiga faktorer som skiljer ut framgångsrika företag inom kapitalvaror för hushåll. De bästa bolagen hanterar också aktivt frågor inom säkerhet och miljö sett till produkternas hela livslängd”, skriver företaget.

Se även www.robecosam.com.

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.