Electrolux årsredovisning rankad som bäst i världen

Electrolux årsredovisning för 2009 rankas som nummer ett – den bästa årsredovisningen i världen – i den senaste utgåvan av “Annual Report on Annual Reports” som publiceras av Report Watch. Detta är tredje året i rad som Electrolux rankas topp tre bland årsredovisningar.

Undersökningen anses ofta vara den mest omfattande, internationella och vederhäftiga undersökningen av årsredovisningar. I år ingick runt 1 100 årsredovisningar i rankningen. I sammanställningen av rankingen har Report Watch gjort ett urval av årsredovisningar baserat på den relativa betydelsen på börsen och med målsättning att avspegla geografisk och industriell mångfald.

Enligt Report Watch analys har Electrolux årsredovisning 2009 en ”klar överblick av produkterbjudande, affärsområden, finansiella händelser och strategi”. Den fick en femstjärnig rankning (högsta betyg).

Andra anmärkningsvärda delar i årsredovisningen är, enligt Report Watch, presentationen av marknader, strategiska visioner, finansiella mål, investerarinformation och historiska data. Electrolux årsredovisning fick också ett omnämnande för det intensiva användandet av tabeller, grafer, diagram och kartor.

”En bra årsredovisning är uppenbarligen en viktig prioritering i Electrolux”, säger Peter Nyquist, SVP Investor Relations and Financial Information. ”De senaste tre åren har vi varit bäst två gånger och näst bäst en gång. Jag är glad att vår redovisning får ett erkännande som en högkvalitativ produkt.”

Electrolux årsredovisning 2009 är publicerad i två delar. Den första delen är en omfattande överblick av koncernens strategi och affärsmodell. Den andra delen innehåller helårets finansiella bokslut och annan finansiell information, samt Electrolux hållbarhetsrapport.

För nedladdning och mer information om Electrolux årsredovisning: https://www.electroluxgroup.com/en/annual-report-2009-217/

För mer information om Report Watch och ”Annual Report on Annual Reports: http://www.reportwatch.net/annual-report-on-annual-reports-2010

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07