Electrolux Årsredovisning för 2008 nu på www.electrolux.com

Electrolux Årsredovisning för 2008 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida på www.electrolux.com/arsredovisning2008

Årsredovisningen består av två separata delar:

– Del 1: Verksamhet och strategi
– Del 2: Resultatgenomgång, Hållbarhetsrapport och Bolagsstyrningsrapport

De tryckta versionerna kommer att distribueras till aktieägarna under slutet av denna vecka och kan även beställas via electrolux@strd.se eller från Electrolux Investor Relations på telefon 08-738 60 03.

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07

Electrolux är världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner samt motsvarande utrustning för
professionell användning. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. Företaget fokuserar på att, baserat på bred och djup konsumentinsikt, ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och som möter konsumenters och professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under välkända varumärken som Electrolux, AEG-Electrolux, Eureka och Frigidaire. Under 2008 hade Electrolux en omsättning på 105 miljarder kronor och 55 000 anställda. För mer information, besök http://www.electrolux.com/press

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2009 klockan 08.15 (CET).