Electrolux ansöker om avnotering från Londonbörsen

Styrelsen i AB Electrolux har beslutat att ansöka om avnotering från Londonbörsen, LSE. Electrolux B-aktie har varit noterad på Londonbörsen sedan 1928.

Noteringen på LSE har varit en del i en strategi för att öka det internationella ägandet i Electrolux. På grund av avregleringen av de internationella kapitalmarknaderna och det ökade utländska ägandet av aktier på Nasdaq OMX Stockholm, bedöms inte längre noteringen nödvändig.

Under senare år har handeln i Electrolux-aktier på LSE varit begränsad. Electrolux har under de senaste åren också avnoterats från vid börserna i Paris, Zürich, Genève och Nasdaq, New York.

Avnoteringen förväntas träda i kraft under första kvartalet 2010.

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07

Electrolux är världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner samt motsvarande utrustning för
professionell användning. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. Företaget fokuserar på att, baserat på bred och djup konsumentinsikt, ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och som möter konsumenters och professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under välkända varumärken som Electrolux, AEG-Electrolux, Eureka och Frigidaire. Under 2008 hade Electrolux en omsättning på 105 miljarder kronor och 55 000 anställda. För mer information, besök http://www.electrolux.com/press

Electrolux kan vara skyldigt att offentliggöra informationen i denna release enligt lagen om värdepappersmarknaden.