Dow Jones Sustainability World Index utser Electrolux till ledare i sektorn för hushållsapparater

Idag presenterades det prestigefulla Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) för 2012, och Electrolux kvarstår som hållbarhetsledare i hushållsapparatssektorn. Dessutom har Electrolux bedömning förbättrats i jämförelse med 2011.

DJSI World omfattar de ekonomiskt, miljömässigt och socialt ledande 10% av världens 2 500 största företag. Electrolux är det enda företaget i hushållsapparatsektorn som kvalificerar sig till DJSI World. Electrolux har funnits med i DJSI World varje år sedan dess lansering 1999, och detta är sjätte året i rad som Electrolux utses till ledare i sin sektor.

”Electrolux ambition är att vara branschledare på hållbarhetsområdet. Ett sätt att mäta detta är genom DJSI World. Att vi ännu en gång finns med i DJSI World bekräftar att Electrolux har rätt inriktning i hur vi utvecklar produkter och bedriver vår verksamhet”, säger Keith McLoughlin, VD och koncernchef i Electrolux.

Electrolux hållbarhetsstrategi fokuserar på tre delar:

  • Produkter, tjänster och marknader: Electrolux åtagande är att göra det enklare för konsumenter att spara energi och vatten genom att driva på utvecklingen och öka marknaden för produkter som är mer effektiva över produktens hela livscykel.
  • Människor och verksamhet: Electrolux åtagande är att ständigt förbättra sin verksamhet och sina affärsmetoder, så att både människor och miljö gynnas.
  • Intressenter och samhälle: Electrolux åtagande är att genom dialog, ökad medvetenhet och skapande av partnerskap stärka förtroendet för koncernen och utveckla hållbara lösningar utmed hela värdekedjan.

Dow Jones Sustainability Indexes lanserades 1999 och är de första globala indexen som mäter de finansiella prestationerna hos de ledande hållbarhetsdrivna företagen i världen. Indexen gör det möjligt för placerare att väva in hållbarhetsbedömningar i portföljerna samtidigt som de ger företagen en effektiv plattform för att fokusera på hållbarhet. Resultaten 2012 har tagits fram av SAM och S&P Dow Jones Indices.

För mer information om indexet, besök www.sustainability-indexes.com.

För mer information om Electrolux strategi och resultat på hållbarhetsområdet, besök www.electrolux.com/sustainability.

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.