Delårsrapport juli – september 2005

• Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 95.818 Mkr (92.031) och periodens resultat till 2.203 Mkr (2.511), motsvarande 7:57 kr (8:35) per aktie.

• Rörelseresultatet för tredje kvartalet ökade med 23%, exklusive jämförelsestörande poster, marginalen förbättrades till 5,3% (4,7).

• Väsentligt bättre resultat för Inomhusprodukter genom en stark utveckling i Nordamerika och förbättrat resultat i Asien/Stillahavsområdet.

• Positiv utveckling av mix/pris då satsningarna på produktutveckling och andra strategiska områden ger resultat.

• Starkt kvartal för Professionella utomhusprodukter.

För mer information
Electrolux finansiella information finns också tillgänglig på www.electrolux.com/ir.