Delårsrapport januari – mars 2010

Sammanfattning av första kvartalet 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till 25 133 Mkr (25 818) och periodens resultat till 911 Mkr (-346), vilket motsvarar 3,20 kr (-1,22) per aktie.
 • I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 4,1% som en följd av högre försäljningsvolymer.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 326 Mkr (38) motsvarande en marginal på 5,3% exklusive jämförelsestörande poster.
 • Stark förbättring av mixen för vitvaror i Nordamerika och inom dammsugarverk- samheten som ett resultat av produktlanseringar.
 • Marknaden i Nordamerika visade en stabil återhämtning under första kvartalet.
 • Väsentliga marginalförbättringar i Asien/Stillahavsområdet och i Latinamerika.
 • Ökad effektivitet inom verksamheten påverkade resultatet positivt.
 • Förändringar av valutakurser påverkade resultatet positivt.
 • Lägre kostnader för råmaterial bidrog till resultatförbättringen. Kostnaderna för råmaterial ökade däremot under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet 2009.

Telefonkonferens

En telefonkonferens hålls den 27 april 2010 klockan 15.30 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Hans Stråberg, ekonomi- och finansdirektör Jonas Samuelson och Peter Nyquist, Chef för Investor Relations och Finansiell Information.

En presentation av koncernens första kvartal kommer att finnas tillgänglig på Electrolux hemsida

För deltagande per telefon, vänligen ring:

 • +46 (0) 8 505 598 53, Sverige
 • +44 (0) 20 3043 2436, Storbritannien och övriga Europa
 • +1 866 458 4087, USA

Telefonkonferensen kan även avlyssnas på koncernens hemsida

För mer information

Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information: +46 (0) 8 738 60 03.