Delårsrapport januari – mars 2007

• Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 1,5% till 24 930 Mkr (24 553) och periodens resultat uppgick till 492 Mkr (232), motsvarande 1,76 kr (0,79) per aktie

• Nettoomsättningen ökade med 7,5% i jämförbara valutor

• Rörelseresultatet ökade med 26,2% till 757 Mkr, exklusive jämförelsestörande poster

• Resultatet förbättrades för alla affärsområden

• Koncernen ökade sina marknadsandelar i Europa, Nordamerika och Latinamerika

• Positiva effekter av förbättrad mix och högre försäljning

• Resultatet för kvartalet påverkades negativt av högre priser på råmaterial

• Satsningarna på marknadsföring ökade, särskilt för vitvaror i Europa

För mer information
Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information, tel 08-738 60 03
Electrolux finansiella information finns också tillgänglig på www.electrolux.com/ir