DELÅRSRAPPORT januari – mars 2005

•Nettoomsättningen uppgick till 29.740 Mkr (30.493) och periodens resultat till 854 Mkr (569), motsvarande 2:93 kr (1:86) per aktie.

•Rörelseresultatet uppgick till 1.308 Mkr (762).

•I rörelseresultatet ingår strukturkostnader på 170 Mkr för fortsatta åtgärder avseende olönsamma enheter.

•Rörelseresultatet påverkades negativt av väsentligt högre materialpriser, framför allt i Europa, USA och Brasilien.

•Fortsatta åtgärder för att förbättra tillverkningsstrukturen –
fyra fabriker under utvärdering avseende potentiell neddragning eller omflyttning.

•Satsningarna på produktutveckling och marknadsföring ökar planenligt.

För mer information
Electrolux ekonomiska information finns också tillgänglig på www.electrolux.com/ir