Datum för publicering av ekonomiska rapporter från AB Electrolux 2004

Datum för publicering av ekonomiska rapporter från AB Electrolux 2004

2004-02-12 Bokslutsrapport för 2003

2004-04-21 Bolagsstämma och Delårsrapport januari – mars

2004-07-16 Delårsrapport januari – juni

2004-10-20 Delårsrapport januari – september

Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och
utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än
55 miljoner produkter – kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och
professionella användare i över 150 länder under ledande varumärken som
AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka och Husqvarna. Electrolux
hade 2002 en omsättning på 133,2 miljarder kronor och 82.000 anställda.

För mer information
För mer information, kontakta Investor Relations på telefon 08-738 60 03.
Electrolux Pressjour har telefon 08-657 65 07.

För att ändra eller saga upp denna faxtjänst, vänligen sand hela detta
document, med uppgift om ditt namn, företag och faxnummer, till
faxnummer 08-738 70 90, med uppgift om vad som ska ändras.