Bokslutsrapport 2006

Stockholm den 14 februari 2007

• Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 3,1% till 103 848 Mkr (100 701) och periodens resultat uppgick till 2 648 Mkr (-142), motsvarande 9,17 kr (-0,49) per aktie

• Rörelseresultatet uppgick till 4 033 Mkr (1 044). Exklusive jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet med 13,7% till 4 575 Mkr (4 024)

• Rörelseresultatet förbättrades för alla affärsområden

• Starkt fjärde kvartal för vitvaror i Europa

• Stabil resultatnivå och marginal för vitvaror i Nordamerika

• Väsentlig förbättring av resultatet för Professionella produkter

• Stark utveckling för dammsugare i alla regioner

• Ökade investeringar i produktutveckling och varumärkesbyggande

• Styrelsen föreslår en utdelning på 4,00 kr (7,50) per aktie

• Utdelningsnivån återspeglar att Husqvarna AB inte längre ingår i koncernen och att
5,6 miljarder utskiftats till aktieägarna genom ett inlösenförfarande

För mer information
Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information, tel 08-738 60 03

Electrolux finansiella information finns också tillgänglig på www.electrolux.com/ir