BOKSLUTSRAPPORT 2004

Stockholm den 15 februari 2005

• Nettoomsättningen uppgick 2004 till 120.651 Mkr (124.077) och nettoresultatet till 3.148 Mkr (4.778), motsvarande 10:55 kr (15:25) per aktie
• Rörelseresultatet minskade till 4.714 Mkr (7.175), främst pga kostnader för omflyttning av tillverkning
• Kassaflödet förbättrades till 3.224 Mkr (2.866), exklusive likvider från avyttringar under 2003
• Starkt fjärde kvartal för vitvaror i både Europa och USA, betydande resultatnedgång för vitvaror i Asien
• Ökad takt i strukturåtgärderna för att i huvudsak slutföra omflyttningen av tillverkningen under 2008
• Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 7:00 kr (6:50), utdelningspolicyn ändrad från 30-50% till minst 30%
• Styrelsen avser att avskilja koncernens Utomhusprodukter till en separat enhet

För mer information
Electrolux ekonomiska information finns också tillgänglig på www.electrolux.com/ir