Anslutningen i inlösenerbjudandet 99%

(ELUX) Anmälningsperioden för deltagande i Electrolux inlösenerbjudande
avslutades den 1 juni 2004. Under anmälningsperioden har 497.725 A-
aktier och 14.681.967 B-aktier eller totalt 15.179.692 aktier i
Electrolux anmälts för inlösen. Detta motsvarar en anslutning i
inlösenerbjudandet på 99,02 %.

Förutsatt att den extra bolagsstämman den 16 juni 2004 fattar
erforderliga beslut för genomförandet av inlösenerbjudandet och att
dessa beslut registreras av PRV, kommer cirka 3.036 Mkr att utbetalas
till aktieägarna.

Följande beslut krävs på den extra bolagsstämman:
a) Beslut om nedsättning av Electrolux aktiekapital med 75.898.460
kronor genom inlösen av 497.725 A-aktier och 14.681.967 B-aktier.
b) Beslut om ökning av Electrolux aktiekapital med 75.898.460 kronor
genom nyemission av 15.179.692 inlösenbara C-aktier.
c) Beslut om nedsättning av Electrolux aktiekapital med 75.898.460
kronor genom inlösen av 15.179.692 C-aktier och avsättning till
reservfonden.
Besluten enligt b) och c) ovan innebär att utbetalning av
inlösenlikviden kan ske utan den tidsfördröjning som inhämtande av
rättens tillstånd annars skulle medföra.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt a) – c) finns
tillgängligt hos bolaget, AB Electrolux, C-J, S:t Göransgatan 143,
105 45 Stockholm och sänds på begäran till aktieägarna. Förslaget
finns även tillgängligt på koncernens hemsida på
www.electrolux.com/egm2004

Efter inlösenerbjudandets genomförande kommer antalet aktier i
Electrolux att uppgå till 9.502.275 A-aktier och 299.418.033 B-aktier, eller totalt 308.920.308 aktier, inklusive av Electrolux ägda aktier.
Electrolux innehav av egna aktier uppgick den 8 juni 2004 till
17.489.400 B-aktier.

Handel i inlösenaktier och utbetalning av inlösenlikvid
Handel i inlösenaktier påbörjas den 10 juni 2004 och avslutas omkring
den 21 juni 2004.

Inlösenaktier kommer att lösas in mot en kontant likvid på 200 kronor
per inlösenaktie efter det att erforderliga beslut fattade av den extra
bolagsstämman den 16 juni 2004 registrerats. Inlösenlikviden beräknas
betalas ut till aktieägarna omkring den 30 juni 2004.

Courtagefri försäljning
Det genomsnittliga priset för avyttrade inlösenrätter i det courtagefria
försäljnings-förfarandet uppgick till 2,62 kronor per inlösenrätt.
Likvid för de inlösenrätter som avyttrats genom detta förfarande
redovisades till berörda aktieägare omkring den 3 juni 2004.

Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och
utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än
55 miljoner produkter – kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och
professionella användare i över 150 länder under ledande varumärken som
AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka och Husqvarna. Electrolux
hade 2003 en omsättning på 124,1 miljarder kronor och 77.100 anställda.

För mer information
För mer information, kontakta Investor Relations, AB Electrolux, på
telefon 08-738 60 03. Electrolux Pressjour har telefon 08-657 65 07.