Ändrad segmentsrapportering fr o m 2005

(ELUX) Från och med första kvartalet 2005 har koncernens verksamheter i den finansiella rapporteringen delats in i Inomhusprodukter och Utomhusprodukter i stället för som tidigare i Konsumentprodukter och Professionella produkter.

I Inomhusprodukter ingår förutom verksamheterna inom vitvaror och dammsugare även de två professionella verksamheterna inom storköksutrustning och tvättutrustning. Utomhusprodukter omfattar trädgårdsprodukter för konsumentmarknaden samt professionella utomhusprodukter.

Någon förändring har ej gjorts av de enskilda segmenten annat än att Konsumentprodukter Övriga världen delas upp i Latinamerika och Asien/Stillahavsområdet.

Nedanstående tabeller visar nyckeltal, exklusive jämförelsestörande poster, för åren 2001- 2004 i enlighet med den nya rapporteringsstrukturen. För 2004 har även en preliminär justering för nya redovisningsprinciper enligt IFRS gjorts.

Tabellerna finns även tillgängliga på: www.electrolux.com/financials

För mer information, kontakta Investor Relations på telefon 08-738 60 03. Electrolux Pressjour har telefon 08-657 65 07.

Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter – kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och professionella användare i över 150 länder under ledande varumärken som AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka och Husqvarna. Electrolux hade 2004 en omsättning på 121 miljarder kronor och 72.000 anställda.