Strategi

Electrolux har fullgjort sin omvandling från ett produktionsinriktat industriföretag till ett innovativt, konsumentinriktat företag som bygger sin verksamhet på omfattande insikt om konsumenternas utvecklade behov. Med innovativa produkter under ett starkt varumärke i premiumsegmentet och genom att utnyttja koncernens globala styrka och räckvidd är Electrolux förutsättningar för lönsam tillväxt bättre än någonsin tidigare.

Produkter

Alla nya produkter tas fram utifrån koncernens process för konsumentfokuserad produktutveckling. Genom omfattande intervjuer och hembesök identifierar Electrolux globala samhällstrender och behov som de nya produkterna anpassas till. Läs mer

Varumärke

Varumärket Electrolux är världen över positionerat som ett premiumvarumärke för innovativa, energieffektiva produkter med tilltalande design. Idag är Electrolux ett ledande varumärke på de flesta större marknader. Läs mer

Kostnader

Koncernen har en konkurrenskraftig produktionsstruktur där samtliga dammsugare och cirka 55 procent av vitvarorna tillverkas i lågkostnadsregioner. Genom att utnyttja koncernens globala räckvidd och styrka ska synergier tillvaratas som minskar kostnaderna ytterligare och skapar förutsättningar för snabbare tillväxt. Läs mer

Finansiella mål

Electrolux finansiella mål ska stärka koncernens ledande, globala position i branschen och bidra till att ge en god totalavkastning till Electrolux aktieägare. Fokus ligger på tillväxt med bibehållen lönsamhet. Samtliga nyckeltal är exklusive jämförelsestörande poster. Läs mer

>6% RÖRELSEMARGINAL PÅ MINST 6 PROCENT ÖVER EN KONJUNKTURCYKEL.
>4% KAPITALOMSÄTTNINGSHASTIGHET PÅ MINST 4 GÅNGER.
>25% AVKASTNING PÅ NETTOTILLGÅNGAR PÅ MINST 25 PROCENT.
>4% TILLVÄXT PÅ MINST 4 PROCENT I GENOMSNITT PER ÅR.