Hållbarhet har betydelse

Genom resurssnål tillverkning, smarta och effektiva produkter samt ett aktivt deltagande i det globala samhället integrerar koncernen hållbarhet ännu djupare i sin verksamhet. Detta är en redovisning av årets resultat.

Klimatinsats på rätt plats

Livscykeltänkandet för produkterna är vägledande för koncernens arbete att minska sin klimatpåverkan. Livs­cykelanalysen visar på koldioxid­utsläpp från råvaruutvinning, tillverkning, transport, användning och återvinning.

Källa: Öko Institute.V.'s, LCA of a washing machine, 2004.

Tredelad klimatstrategi

1 UTVECKLA OCH FRÄMJA INNOVATIVA, EFFEKTIVA PRODUKTER
2 HÖJA MEDVETENHETEN OM BETYDELSEN AV ENERGIEFFEKTIVA HUSHÅLLSPRODUKTER
3 MINSKA ENERGIANVÄNDNINGEN I VERKSAMHETEN

Genom sin klimatstrategi har Electrolux åtagit sig att göra något åt klimatförändringarna. Strategin består av att främja de mest vatten- och energieffektiva och klimatsmarta produkterna, höja konsumenternas medvetenhet om betydelsen av energieffektiva produkter samt att minska energianvändningen med 28 procent mellan 2005 och 2012.

För fjärde året i rad rankades Electrolux som branschledare i det prestigefyllda Dow Jones Sustainability World Index för långsiktig ekonomisk, social och miljömässig prestanda.

Electrolux konsumentprodukter Nordamerika har utsetts till ”Energy Star Partner of the Year” av miljödepartement och naturvårdsverket i USA.

 

Electrolux har rapporterat resultaten av hållbarhetsarbetet i enlighet med GRI:s tillämpningsnivå B, självdeklarerat och GRI-granskat. Den fullständiga rapporten finns enbart på engelska. Se www.electrolux.com/
arsredovisning2010