Affärsområden

Affärsområden – hur vi rapporterar
Koncernens produkter säljs på mer än 150 marknader. De största marknaderna finns i Europa och Nordamerika. Verksamheten är indelad i fem affärsområden. Konsumentprodukter består av fyra regionala affärsområden medan Professionella Produkter är ett enskilt, globalt affärsområde.