Hem / Artiklar om: Styrelsen

Artiklar om: Styrelsen

15 februari, 2016

Förändringar i AB Electrolux styrelse

15 februari, 2016

Electrolux valberedning föreslår inför bolagsstämman den 6 april att Ulla Litzén, David Porter och Jonas Samuelson väljs in som nya ledamöter i AB Electrolux styrelse. Valberedningen föreslår även omval av Ronnie Leten (ordförande), Petra...

Läs mer

Styrelsen består av nio ledamöter utan suppleanter, vilka väljs av årsstämman, och tre ledamöter med suppleanter, vilka enligt svensk lag är utsedda av arbetstagarorganisationerna.

Läs mer

Årsstämman väljer styrelseordförande. Direkt efter årsstämman håller styrelsen ett konstituerande möte. Utskottens ledamöter och deras ordföranden utses vid det konstituerande styrelsemötet.

Läs mer

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att för ägarnas räkning förvalta koncernens verksamhet på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt.

Läs mer

Ersättning till styrelsen bestäms av årsstämman och utgår till de styrelseledamöter som inte är anställda av Electrolux.

Läs mer