Hem / Artiklar om: Q4

Artiklar om: Q4

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2018

Läs mer
14 januari, 2019

Inbjudan till Electrolux Q4 presentation

14 januari, 2019

Electrolux rapport för det fjärde kvartalet 2018 kommer att publiceras fredagen den 1 februari, runt klockan 08.00.

Läs mer

Electrolux når målet för rörelsemarginalen under 2017 

Läs mer

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2017. Nettoomsättningen ökade till 32 366 Mkr (32 144).

Läs mer

God resultatutveckling i kvartalet

Läs mer

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2016

Läs mer

Fortsatt återhämtning av resultatet inom våra största affärsområden

Läs mer
28 januari, 2016

Electrolux bokslutsrapport 2015

28 januari, 2016

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2015. Nettoomsättningen ökade till 31 794 Mkr (31 400). Försäljningen ökade med 1,3%, varav organisk tillväxt svarade för 0,2%, förvärv för 0,1% och valutaomräkningseffekter för 1,0%.

Läs mer

Resultatet fortsätter att förbättras. Koncernens rörelseresultat fortsatte att förbättras och ökade med 20 procent till 1 472 miljoner kronor för fjärde kvartalet.

Läs mer

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014

Läs mer