Hem / Artiklar om: Q1

Artiklar om: Q1

Sammanfattning av första kvartalet 2019.

Läs mer

Sammanfattning av första kvartalet 2018. Nettoomsättningen uppgick till 27 906 Mkr (28 201). Försäljningstillväxten uppgick till 3,3%, medan valutaomräkningseffekter påverkade negativt med 4,4%.

Läs mer

Fortsatta resultatförbättringar. Electrolux rörelseresultat förbättrades till 1 536 miljoner kronor under första kvartalet, vilket motsvarade en ökning med 21 procent jämfört med motsvarande period föregående år

Läs mer

Sammanfattning av första kvartalet 2017. Nettoomsättningen uppgick till 28 883 Mkr (28 114). Den organiska försäljningen minskade med 3% medan positiva valutaomräkningseffekter påverkade försäljningen med 6%.

Läs mer

Electrolux presenterar positiv resultatutveckling. Electrolux rörelseresultat om 1 268 Mkr första kvartalet 2016 mer än fördubblades jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Läs mer

Sammanfattning av första kvartalet 2016. Nettoomsättningen uppgick till 28 114 Mkr (29 087). Den organiska tillväxten uppgick till 1,8% och förvärv svarade för 0,1% medan valutaomräkningseffekter om -5,2% påverkade försäljningen negativt.

Läs mer

Rörelsemarginalen i Europa fortsätter att förbättras 

Läs mer

Sammanfattning av första kvartalet 2015

Läs mer

Sammanfattning av första kvartalet 2014. Nettoomsättningen uppgick till 25 629 Mkr (25 328). Den organiska tillväxten var 4,5%, medan negativa valutakursförändringar uppgick till –3,3%.

Läs mer

Fortsatt god tillväxt. Electrolux fortsatte att visa organisk försäljningstillväxt, totalt 4,5 procent för kvartalet. Efter en lång period med en vikande marknad ökade efterfrågan på vitvaror i Europa under första kvartalet 2014.

Läs mer