Hem / Artiklar om: Petra Hedengran

Artiklar om: Petra Hedengran

En av ersättningsutskottets huvuduppgifter är att föreslå riktlinjer för ersättning till medlemmar i koncernledningen.

Läs mer