Hem / Artiklar om: Ersättningsutskott

Artiklar om: Ersättningsutskott

Riktlinjer for ersättning till koncernledningen beslutas av årsstämman på grundval av förslag från styrelsen. Ersättningen till verkställande direktören beslutas sedan av styrelsen baserat på rekommendation från ersättningsutskottet.

Läs mer

En av ersättningsutskottets huvuduppgifter är att föreslå riktlinjer för ersättning till medlemmar i koncernledningen.

Läs mer