Hem / Artiklar om: Ersättning

Artiklar om: Ersättning

Riktlinjer for ersättning till koncernledningen beslutas av årsstämman på grundval av förslag från styrelsen. Ersättningen till verkställande direktören beslutas sedan av styrelsen baserat på rekommendation från ersättningsutskottet.

Läs mer

Ersättning till styrelsen bestäms av årsstämman och utgår till de styrelseledamöter som inte är anställda av Electrolux.

Läs mer

En av ersättningsutskottets huvuduppgifter är att föreslå riktlinjer för ersättning till medlemmar i koncernledningen.

Läs mer

Årsstämman i AB Electrolux kommer att hållas torsdagen den 31 mars 2011 klockan 17.00 i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm.

Läs mer