Media kontakt

Vid frågor som INTE är medieförfrågningar, vänligen kontakta Electrolux huvudkontor på telefon 08-738 60 00.

Åsa Öhman

Media Relations and PR Manager
Telefon: +46 8 738 60 30
Mobil: +46 738 85 71 81
E-post: asa.ohman@electrolux.com

Ämnen och kategorier
Läs mer inom Nyheter

Electrolux rapporterade idag att företaget har minskat CO2-utsläppen från den egna verksamheten med 75 procent sedan 2005. För att bli klimatneutrala genom hela leveranskedjan fram till 2050, och med en allt mer holistisk syn...

Läs mer

AB Electrolux årsstämma hölls tisdagen den 31 mars 2020 i Stockholm.

Läs mer

Den snabba utvecklingen av situationen runt coronaviruset har förstärkt Electrolux syn på konsekvenserna, med slutsatsen att det kommer att bli en väsentlig finansiell påverkan under 2020. Företaget genomför därför motverkande åtgärder för att skydda...

Läs mer