Media kontakt

Vid frågor som INTE är medieförfrågningar, vänligen kontakta Electrolux huvudkontor på telefon 08-738 60 00.

Arba Kokalari

Media Relations and PR Manager
Mobil: 073 885 73 68
E-post: arba.kokalari@electrolux.com

Ämnen och kategorier
Läs mer inom Nyheter

Electrolux rapporterade idag att företaget har minskat CO2-utsläppen från sin verksamhet med 66 procent sedan 2005. Företaget, som flera gånger utnämnts till hållbarhetsledare inom hushållsprodukter, visade också på hur stora investeringar i fabriker och...

Läs mer

Electrolux tar nu upp det första lånet på obligationsmarknaden inom sitt ramverk för gröna obligationer. Bolaget lånar 1 miljard kronor som öronmärks för klimatinvesteringar och andra projekt med miljömässiga fördelar.

Läs mer

AB Electrolux lanserar idag ett ramverk för gröna obligationer. Avsikten är att ta in medel som öronmärks för investeringar som bidrar till en minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet. Ramverket är utformat för...

Läs mer