Pressmeddelanden

This page is also available in English.

Electrolux koncernpressmeddelanden distribueras både på svenska och engelska till berörda media, finansmarknaderna och andra intressenter.

För att endast se pressmeddelanden som offentliggjorts enligt lag eller andra regelverk, vänligen välj ”Stock exchange releases” nedan. (Gäller offentliggöranden från och med den 3 juli 2016.)

Visa
Datum