Bolagsstyrningsrapport 2019

25 februari, 2020

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en del av Electrolux tillämpning av koden. Electrolux redovisar inga avvikelser från koden för 2019.

  • Förslag till utdelning av Electrolux Professional AB.
  • Omval av Staffan Bohman som styrelseordförande.
  • Prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare.