Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2018

2018 i korthet

  • Försäljningstillväxten uppgick till 1,7%, främst drivet av prishöjningar och mixförbättringar.
  • Fyra affärsområden uppvisade organisk tillväxt.
  • Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 6 653 Mkr (7 407), motsvarande en marginal på 5,4% (6,1).
  • Högre priser, förbättrad mix och ökad kostnadseffektivitet kompenserade delvis för ökade kostnader för insatsvaror, lägre volymer och negativ valutautveckling.
  • Ett stort antal nya, innovativa produkter lanserades.
  • Schneidereit och SPM Drink Systems förvärvades.
Ämnen och kategorier
Läs mer inom Finansiell information

Sammanfattning av tredje kvartalet 2019

Läs mer

Sammanfattning av andra kvartalet 2019

Läs mer

Sammanfattning av första kvartalet 2019.

Läs mer