Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2018

2018 i korthet

  • Försäljningstillväxten uppgick till 1,7%, främst drivet av prishöjningar och mixförbättringar.
  • Fyra affärsområden uppvisade organisk tillväxt.
  • Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 6 653 Mkr (7 407), motsvarande en marginal på 5,4% (6,1).
  • Högre priser, förbättrad mix och ökad kostnadseffektivitet kompenserade delvis för ökade kostnader för insatsvaror, lägre volymer och negativ valutautveckling.
  • Ett stort antal nya, innovativa produkter lanserades.
  • Schneidereit och SPM Drink Systems förvärvades.
Ämnen och kategorier
Läs mer inom Finansiell information

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2019

Läs mer