Electrolux Environmental Report 2000 – Swedish

Vid millennieskiftet tog Electroluxkoncernen steget från den årligen utgivna tryckta versionen av miljörapporten till en omfattande miljöinformation på Internet. I denna miljöinformation ingår en årsspecifik sektion med de årliga resultaten. Samtidigt utvidgade vi koncernens årsredovisning till att innehålla produktionsrelaterade uppgifter.