Electrolux Environmental Report 1999 – Swedish

För fem år sedan bildade Electrolux Group Environmental Affairs och publicerade den första Miljöredovisningen. Vi kan nu se tillbaka på en spännande och givande period, fylld av utmaningar, hårt arbete och framgångar. Utvecklingen inom informationsteknologin har varit speciellt intressant under denna period. Nya IT-lösningar har banat vägen för nya affärsmöjligheter för Electrolux, både genom ett effektivare resursutnyttjande och genom förbättrad kommunikation.