Electrolux Environmental Report 1997 – Swedish

Vi behöver skapa mer av mindre. För att lyckas med detta strävar vi efter att göra produktionen mer effektiv, minska energi- och vattenförbrukningen samt återvinna material. Det betyder att miljöarbetet är en integrerad del av en pågående omstruktureringen.