Valberedning 2008

I enlighet med beslut på årsstämman i april 2007 ska Electrolux ha en valberedning bestående av sex ledamöter.

Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna och bolagets styrelseordförande samt ytterligare en styrelseledamot. Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 30 april.

Valberedningen består av följande ledamöter.

  • Petra Hedengran, Investor AB, är ordförande i valberedningen
  • Ramsay J. Brufer, Alecta Pensionsförsäkring
  • Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder
  • Rune Andersson, Mellby Gård AB
  • Marcus Wallenberg, ordförande i Electrolux
  • Peggy Bruzelius, vice ordförande i Electrolux

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2008 avseende
ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning samt process för att utse valberedning för följande år.

AB Electrolux årsstämma 2008 kommer att äga rum den 1 april i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@electrolux.com

Ämnen och kategorier
Läs mer inom Valberedningar

Valberedningsledamöter inför Electrolux årsstämma 2017.

Läs mer

Valberedningsledamöter inför Electrolux årsstämma 2016.

Läs mer
25 september, 2014

Valberedning 2015

25 september, 2014

Valberedningsledamöter inför årsstämma 2015.

Läs mer