Årsredovisningar
28 februari, 2017

Electrolux årsredovisning 2016

28 februari, 2017

2016 i korthet. Fyra av sex affärsområden uppnådde en rörelsemarginal på över 6%. Fortsatt god resultatutveckling för Vitvaror EMEA.

Läs mer
2 mars, 2016

Electrolux Årsredovisning 2015

2 mars, 2016

Electrolux rörelseresultat för 2015 uppgick till 2 741 Mkr motsvarande en marginal på 2,2%.

Läs mer
25 februari, 2015

Electrolux Årsredovisning 2014

25 februari, 2015

Elextrolux rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster förbättrades till 4 780 Mkr motsvarande en marginal på 4,3% för 2014.

Läs mer
21 februari, 2014

Electrolux årsredovisning för 2013

21 februari, 2014

Electrolux årsredovisning för 2013 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida.

Läs mer
22 februari, 2013

Electrolux Årsredovisning 2012

22 februari, 2013

Electrolux vision är att bli det bästa vitvaruföretaget i världen enligt kunder, anställda och aktieägare.

Läs mer
2 mars, 2012

Årsredovisning 2011

2 mars, 2012

Electrolux intensifierade sina strategiska aktiviteter. Under 2011 tog Electrolux en rad viktiga strategiska beslut som kommer att ha stor betydelse för koncernens långsiktiga utveckling.

Läs mer
4 mars, 2011

Årsredovisning 2010

4 mars, 2011

Sammanfattning av 2010 – ett rekordår. I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 1,5%. Stark tillväxt i Latinamerika och Asien/Stillahavsområdet kompenserade för lägre försäljningsvolymer i Europa och Nordamerika.

Läs mer
5 mars, 2010

Årsredovisning 2009

5 mars, 2010

Sammanfattning av ett framgångsrikt 2009. Lägre försäljning i jämförbara valutor som en följd av fortsatt svag efterfrågan på de flesta av Electrolux huvudmarknader. Rörelseresultatet förbättrades tack vare kostnadsbesparingar, högre priser, förbättrad mix och lägre...

Läs mer
9 mars, 2009

Årsredovisning 2008

9 mars, 2009

Sammanfattning av 2008. Rörelseresultatet försämrades på grund av svag efterfrågan och avsättningar för strukturåtgärder. Antalet anställda minskas med mer än 10% under 2008 och 2009 för att möta försvagningen på marknaden.

Läs mer
5 mars, 2008

Årsredovisning 2007

5 mars, 2008

Sammanfattning av 2007. Electrolux-varumärket stod för nästan 50% av de produkter som såldes. Investeringar i utveckling av nya produkter uppgick till cirka 2% av försäljningen.

Läs mer
23 mars, 2007

Årsredovisning 2006

23 mars, 2007

Året i korthet. Nettoomsättningen uppgick till 103,8 miljarder kronor (100,7). Årets rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster var 4,6 miljarder kronor (4,0)

Läs mer
7 april, 2006

Årsredovisning 2005

7 april, 2006

Under de senaste åren har vi förändrat Electrolux från ett produktionsinriktat industriföretag till ett innovativt, proaktivt och marknadsdrivet företag. Nya attraktiva produkter, som möter konsumenternas olika behov och önskemål, driver vår tillväxt och vår...

Läs mer