Finansiell information

I fokus

Den franska konkurrensmyndigheten har meddelat Electrolux att myndigheten avser utfärda ett så kallat ”Statement of Objections” innehållande påståenden att Electrolux och andra vitvarutillverkare har brutit mot konkurrensbestämmelser i Frankrike under perioden september 2006 till...

Läs mer
31 januari, 2018

VD Jonas Samuelsons kommentarer till Q4 resultatet

31 januari, 2018

Electrolux når målet för rörelsemarginalen under 2017 

Läs mer
31 januari, 2018

Electrolux bokslutsrapport 2017

31 januari, 2018

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2017. Nettoomsättningen ökade till 32 366 Mkr (32 144).

Läs mer

Electrolux meddelade idag att bolaget planerar totala investeringar om cirka 500 miljoner USD i sin amerikanska tillverkning. Detta är nästa steg i en plan för lönsam tillväxt i Nordamerika med ett nytt sortiment innovativa...

Läs mer

Electrolux har tecknat avtal om att förvärva Schneidereit GmbH, en leverantör av uthyrningslösningar för professionell tvätt i Tyskland och Österrike.

Läs mer
I fokus

Den franska konkurrensmyndigheten har meddelat Electrolux att myndigheten avser utfärda ett så kallat ”Statement of Objections” innehållande påståenden att Electrolux och andra vitvarutillverkare har brutit mot konkurrensbestämmelser i Frankrike under perioden september 2006 till...

Läs mer
31 januari, 2018

VD Jonas Samuelsons kommentarer till Q4 resultatet

31 januari, 2018

Electrolux når målet för rörelsemarginalen under 2017 

Läs mer
31 januari, 2018

Electrolux bokslutsrapport 2017

31 januari, 2018

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2017. Nettoomsättningen ökade till 32 366 Mkr (32 144).

Läs mer

Electrolux meddelade idag att bolaget planerar totala investeringar om cirka 500 miljoner USD i sin amerikanska tillverkning. Detta är nästa steg i en plan för lönsam tillväxt i Nordamerika med ett nytt sortiment innovativa...

Läs mer

Electrolux har tecknat avtal om att förvärva Schneidereit GmbH, en leverantör av uthyrningslösningar för professionell tvätt i Tyskland och Österrike.

Läs mer