Finansiell information

I fokus
16 november, 2017

Electrolux kapital- marknadsdag 2017

16 november, 2017

Electrolux VD Jonas Samuelson och andra medlemmar i företagsledningen ger idag på företagets kapitalmarknadsdag en uppdatering av koncernens strategi och affärsutveckling, samt en överblick av det rådande marknadsläget och de allmänna förväntningarna inför nästa...

Läs mer

Electrolux vitvaruverksamhet i Nordamerika har preliminärt ålagts en kraftigt ökad tullsats efter beslut av USA:s handelsdepartement. Tullsatsen på 72,41 procent gäller tvättmaskiner tillverkade av Electrolux i Mexiko och importerade till USA mellan februari 2016...

Läs mer

Sammanfattning av tredje kvartalet 2017. Nettoomsättningen uppgick till 29 309 Mkr (30 852).

Läs mer
27 oktober, 2017

VD Jonas Samuelsons kommentarer till Q3 resultatet

27 oktober, 2017

Koncernens resultat fortsätter att förbättras. Electrolux resultat fortsatte att förbättras under tredje kvartalet och rörelsemarginalen uppgick till 6,7 procent.

Läs mer

Electrolux meddelade idag att den brasilianska domstol som administrerar konkursen efter Mabe Brazil har accepterat ett bud på de immateriella tillgångarna i konkursboet för totalt 70 miljoner real (178 miljoner kronor). Electrolux tar därmed...

Läs mer
I fokus
16 november, 2017

Electrolux kapital- marknadsdag 2017

16 november, 2017

Electrolux VD Jonas Samuelson och andra medlemmar i företagsledningen ger idag på företagets kapitalmarknadsdag en uppdatering av koncernens strategi och affärsutveckling, samt en överblick av det rådande marknadsläget och de allmänna förväntningarna inför nästa...

Läs mer

Electrolux vitvaruverksamhet i Nordamerika har preliminärt ålagts en kraftigt ökad tullsats efter beslut av USA:s handelsdepartement. Tullsatsen på 72,41 procent gäller tvättmaskiner tillverkade av Electrolux i Mexiko och importerade till USA mellan februari 2016...

Läs mer

Sammanfattning av tredje kvartalet 2017. Nettoomsättningen uppgick till 29 309 Mkr (30 852).

Läs mer
27 oktober, 2017

VD Jonas Samuelsons kommentarer till Q3 resultatet

27 oktober, 2017

Koncernens resultat fortsätter att förbättras. Electrolux resultat fortsatte att förbättras under tredje kvartalet och rörelsemarginalen uppgick till 6,7 procent.

Läs mer

Electrolux meddelade idag att den brasilianska domstol som administrerar konkursen efter Mabe Brazil har accepterat ett bud på de immateriella tillgångarna i konkursboet för totalt 70 miljoner real (178 miljoner kronor). Electrolux tar därmed...

Läs mer