Finansiell information

I fokus

AB Electrolux årsstämma hölls torsdagen den 5 april 2018 i Stockholm.

Läs mer

Electrolux har idag lånat 1 000 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Euro Medium Term Note program, EMTN.

Läs mer

Electrolux vitvaruverksamhet i Nordamerika har informerats av USA:s handelsdepartement (DOC) att det fastslagit en tullsats om 72,41% för tvättmaskiner som importerades till USA från Mexiko mellan februari 2016 och januari 2017. Som tidigare meddelats...

Läs mer
28 februari, 2018

Årsredovisning 2017

28 februari, 2018

2017 i korthet. Rörelseresultatet ökade med 18%. Rörelsemarginalen uppgick till 6,1% (5,2). Resultatet förbättrades för samtliga affärsområden.

Läs mer
28 februari, 2018

Electrolux årsredovisning för 2017 har publicerats

28 februari, 2018

Electrolux årsredovisning för 2017 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida.

Läs mer
I fokus

AB Electrolux årsstämma hölls torsdagen den 5 april 2018 i Stockholm.

Läs mer

Electrolux har idag lånat 1 000 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Euro Medium Term Note program, EMTN.

Läs mer

Electrolux vitvaruverksamhet i Nordamerika har informerats av USA:s handelsdepartement (DOC) att det fastslagit en tullsats om 72,41% för tvättmaskiner som importerades till USA från Mexiko mellan februari 2016 och januari 2017. Som tidigare meddelats...

Läs mer
28 februari, 2018

Årsredovisning 2017

28 februari, 2018

2017 i korthet. Rörelseresultatet ökade med 18%. Rörelsemarginalen uppgick till 6,1% (5,2). Resultatet förbättrades för samtliga affärsområden.

Läs mer
28 februari, 2018

Electrolux årsredovisning för 2017 har publicerats

28 februari, 2018

Electrolux årsredovisning för 2017 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida.

Läs mer