Finansiell information

I fokus

Stark resultatförbättring inom koncernen. Electrolux rörelseresultat förbättrades med närmare 25 procent under det andra kvartalet och rörelsemarginalen uppgick till 6,2 procent.

Läs mer

Sammanfattning av andra kvartalet 2017. Nettoomsättningen ökade med 5,1% och uppgick till 31 502 Mkr (29 983). Den organiska försäljningen var oförändrad, förvärv och avyttringar bidrog...

Läs mer

Electrolux har tecknat avtal om att förvärva Best, en europeisk tillverkare av innovativa och väldesignade köksfläktar. Affären gör det möjligt för Electrolux att utveckla ett mer heltäckande utbud av inbyggnadslösningar för kök, och kommer...

Läs mer

Fortsatta resultatförbättringar. Electrolux rörelseresultat förbättrades till 1 536 miljoner kronor under första kvartalet, vilket motsvarade en ökning med 21 procent jämfört med motsvarande period föregående år

Läs mer

Sammanfattning av första kvartalet 2017. Nettoomsättningen uppgick till 28 883 Mkr (28 114). Den organiska försäljningen minskade med 3% medan positiva valutaomräkningseffekter påverkade försäljningen med 6%.

Läs mer
I fokus

Stark resultatförbättring inom koncernen. Electrolux rörelseresultat förbättrades med närmare 25 procent under det andra kvartalet och rörelsemarginalen uppgick till 6,2 procent.

Läs mer

Sammanfattning av andra kvartalet 2017. Nettoomsättningen ökade med 5,1% och uppgick till 31 502 Mkr (29 983). Den organiska försäljningen var oförändrad, förvärv och avyttringar bidrog...

Läs mer

Electrolux har tecknat avtal om att förvärva Best, en europeisk tillverkare av innovativa och väldesignade köksfläktar. Affären gör det möjligt för Electrolux att utveckla ett mer heltäckande utbud av inbyggnadslösningar för kök, och kommer...

Läs mer

Fortsatta resultatförbättringar. Electrolux rörelseresultat förbättrades till 1 536 miljoner kronor under första kvartalet, vilket motsvarade en ökning med 21 procent jämfört med motsvarande period föregående år

Läs mer

Sammanfattning av första kvartalet 2017. Nettoomsättningen uppgick till 28 883 Mkr (28 114). Den organiska försäljningen minskade med 3% medan positiva valutaomräkningseffekter påverkade försäljningen med 6%.

Läs mer