Finansiell information

I fokus

Fortsatta resultatförbättringar. Electrolux rörelseresultat förbättrades till 1 536 miljoner kronor under första kvartalet, vilket motsvarade en ökning med 21 procent jämfört med motsvarande period föregående år

Läs mer

Sammanfattning av första kvartalet 2017. Nettoomsättningen uppgick till 28 883 Mkr (28 114). Den organiska försäljningen minskade med 3% medan positiva valutaomräkningseffekter påverkade försäljningen med 6%.

Läs mer

MaryKay Kopf, marknadsdirektör och medlem i AB Electrolux koncernledning, har sagt upp sig från sin position från och med 1 maj. Electrolux har utsett Lars Hygrell, för närvarande marknadschef för affärsområdet Vitvaror Europa, Mellanöstern...

Läs mer

AB Electrolux årsstämma hölls torsdagen den 23 mars 2017 i Stockholm.

Läs mer

Electrolux har idag förvärvat Grindmaster-Cecilware, en ledande amerikansk tillverkare av kaffemaskiner och annan utrustning för servering av varma, kalla och frysta drycker. Förvärvet breddar Electrolux utbud inom storkök och bidrar till att höja tillväxttakten...

Läs mer
I fokus

Fortsatta resultatförbättringar. Electrolux rörelseresultat förbättrades till 1 536 miljoner kronor under första kvartalet, vilket motsvarade en ökning med 21 procent jämfört med motsvarande period föregående år

Läs mer

Sammanfattning av första kvartalet 2017. Nettoomsättningen uppgick till 28 883 Mkr (28 114). Den organiska försäljningen minskade med 3% medan positiva valutaomräkningseffekter påverkade försäljningen med 6%.

Läs mer

MaryKay Kopf, marknadsdirektör och medlem i AB Electrolux koncernledning, har sagt upp sig från sin position från och med 1 maj. Electrolux har utsett Lars Hygrell, för närvarande marknadschef för affärsområdet Vitvaror Europa, Mellanöstern...

Läs mer

AB Electrolux årsstämma hölls torsdagen den 23 mars 2017 i Stockholm.

Läs mer

Electrolux har idag förvärvat Grindmaster-Cecilware, en ledande amerikansk tillverkare av kaffemaskiner och annan utrustning för servering av varma, kalla och frysta drycker. Förvärvet breddar Electrolux utbud inom storkök och bidrar till att höja tillväxttakten...

Läs mer