Delårsrapport januari – september 2006

25 Oktober, 2006

Stockholm den 25 oktober 2006

• Nettoomsättningen ökade till 75 962 Mkr (72 050) och periodens resultat för den kvarvarande verksamheten uppgick till 1 213 Mkr (485), motsvarande 4,16 kr (1,67) per aktie
• Lägre resultat för vitvaror i Europa på grund av försämrad mix
• Ökad försäljning för vitvaror i Nordamerika med stabila marginaler
• Fortsatt god tillväxt och resultatutveckling för dammsugare
• Starkt resultat för vitvaror i Latinamerika
• Resultatet för tredje kvartalet påverkades av stigande materialpriser
• Styrelsen föreslår inlösen av aktier med 20 kr per aktie totalt uppgående till cirka 5 600 Mkr
• Koncernens utsikter för 2006 oförändrade

För mer information
Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information, tel 08-738 60 03.
Electrolux finansiella information finns också tillgänglig på www.electrolux.com/ir

Bilder
IR_q3_2006

IR_q3_2006

Ladda ned Hi-res / Lo-res
Dokument
Hela rapporten  
Ämnen


Kommentarer

Läs mer inom Delårsrapporter

Organisk tillväxt och högre kostnadseffektivitet bidrog till resultatet. Electrolux rörelseresultat uppgick till 1,5 miljarder kronor för tredje kvartalet 2015 – en ökning med 8 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Läs mer

Sammanfattning av tredje kvartalet 2015. Nettoomsättningen ökade till 31 275 Mkr (28 784). Försäljningen ökade med 8,7%, varav organisk tillväxt svarade för 2,1%, förvärv för 0,3% och valutaomräkningseffekter för 6,3%.

Läs mer

Organisk tillväxt inom samtliga affärsområden. Electrolux uppvisade en organisk tillväxt på 7 procent under andra kvartalet 2015 och samtliga sex affärsområden bidrog positivt.

Läs mer