Delårsrapport januari – september 2006

25 oktober, 2006

Stockholm den 25 oktober 2006

• Nettoomsättningen ökade till 75 962 Mkr (72 050) och periodens resultat för den kvarvarande verksamheten uppgick till 1 213 Mkr (485), motsvarande 4,16 kr (1,67) per aktie
• Lägre resultat för vitvaror i Europa på grund av försämrad mix
• Ökad försäljning för vitvaror i Nordamerika med stabila marginaler
• Fortsatt god tillväxt och resultatutveckling för dammsugare
• Starkt resultat för vitvaror i Latinamerika
• Resultatet för tredje kvartalet påverkades av stigande materialpriser
• Styrelsen föreslår inlösen av aktier med 20 kr per aktie totalt uppgående till cirka 5 600 Mkr
• Koncernens utsikter för 2006 oförändrade

För mer information
Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information, tel 08-738 60 03.
Electrolux finansiella information finns också tillgänglig på www.electrolux.com/ir

Relaterade bilder
IR_q3_2006

IR_q3_2006

Ladda ned Hi-res / Lo-res
Relaterat Material
Hela rapporten  
Ämnen


Kommentarer

Läs mer inom Delårsrapporter

Sammanfattning av tredje kvartalet 2014. Nettoomsättningen uppgick till 28 784 Mkr (27 258). Försäljningen ökade med 5,6%, varav positiva valutakursförändringar svarade för 4,0%. Stark resultatförbättring för vitvaror i Europa.

Läs mer

Sammanfattning av andra kvartalet 2014. Nettoomsättningen uppgick till 26 330 Mkr (27 674). Försäljningen minskade med 4,9%, varav negativa valutakursförändringar svarade för 1,1%.

Läs mer

Sammanfattning av första kvartalet 2014. Nettoomsättningen uppgick till 25 629 Mkr (25 328). Den organiska tillväxten var 4,5%, medan negativa valutakursförändringar uppgick till –3,3%.

Läs mer