Delårsrapport januari – september 2006

25 Oktober, 2006

Stockholm den 25 oktober 2006

• Nettoomsättningen ökade till 75 962 Mkr (72 050) och periodens resultat för den kvarvarande verksamheten uppgick till 1 213 Mkr (485), motsvarande 4,16 kr (1,67) per aktie
• Lägre resultat för vitvaror i Europa på grund av försämrad mix
• Ökad försäljning för vitvaror i Nordamerika med stabila marginaler
• Fortsatt god tillväxt och resultatutveckling för dammsugare
• Starkt resultat för vitvaror i Latinamerika
• Resultatet för tredje kvartalet påverkades av stigande materialpriser
• Styrelsen föreslår inlösen av aktier med 20 kr per aktie totalt uppgående till cirka 5 600 Mkr
• Koncernens utsikter för 2006 oförändrade

För mer information
Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information, tel 08-738 60 03.
Electrolux finansiella information finns också tillgänglig på www.electrolux.com/ir

Bilder
IR_q3_2006

IR_q3_2006

Ladda ned Hi-res / Lo-res
Dokument
Hela rapporten  
Ämnen och kategorier


Kommentarer

Läs mer inom Delårsrapporter

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2016

Läs mer

Sammanfattning av tredje kvartalet 2016. Nettoomsättningen uppgick till 30 852 Mkr (31 275). Den organiska försäljningen minskade med 1,6%, medan positiva valutaomräkningseffekter om 0,2% påverkade nettoomsättningen.

Läs mer

Sammanfattning av andra kvartalet 2016. Nettoomsättningen uppgick till 29 983 Mkr (31 355). Den organiska försäljningen minskade med -0,9%, förvärv bidrog med 0,1% medan valutaomräkningseffekter om -3,6% påverkade nettoomsättningen negativt.

Läs mer