Delårsrapport januari – september 2006

25 oktober, 2006

Stockholm den 25 oktober 2006

• Nettoomsättningen ökade till 75 962 Mkr (72 050) och periodens resultat för den kvarvarande verksamheten uppgick till 1 213 Mkr (485), motsvarande 4,16 kr (1,67) per aktie
• Lägre resultat för vitvaror i Europa på grund av försämrad mix
• Ökad försäljning för vitvaror i Nordamerika med stabila marginaler
• Fortsatt god tillväxt och resultatutveckling för dammsugare
• Starkt resultat för vitvaror i Latinamerika
• Resultatet för tredje kvartalet påverkades av stigande materialpriser
• Styrelsen föreslår inlösen av aktier med 20 kr per aktie totalt uppgående till cirka 5 600 Mkr
• Koncernens utsikter för 2006 oförändrade

För mer information
Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information, tel 08-738 60 03.
Electrolux finansiella information finns också tillgänglig på www.electrolux.com/ir

Bilder
IR_q3_2006

IR_q3_2006

Ladda ned Hi-res / Lo-res
Dokument
Hela rapporten  
Ämnen och kategorier


Kommentarer

Läs mer inom Delårsrapporter

Sammanfattning av första kvartalet 2017. Nettoomsättningen uppgick till 28 883 Mkr (28 114). Den organiska försäljningen minskade med 3% medan positiva valutaomräkningseffekter påverkade försäljningen med 6%.

Läs mer

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2016

Läs mer

Sammanfattning av tredje kvartalet 2016. Nettoomsättningen uppgick till 30 852 Mkr (31 275). Den organiska försäljningen minskade med 1,6%, medan positiva valutaomräkningseffekter om 0,2% påverkade nettoomsättningen.

Läs mer