Delårsrapport januari – september 2006

25 Oktober, 2006

Stockholm den 25 oktober 2006

• Nettoomsättningen ökade till 75 962 Mkr (72 050) och periodens resultat för den kvarvarande verksamheten uppgick till 1 213 Mkr (485), motsvarande 4,16 kr (1,67) per aktie
• Lägre resultat för vitvaror i Europa på grund av försämrad mix
• Ökad försäljning för vitvaror i Nordamerika med stabila marginaler
• Fortsatt god tillväxt och resultatutveckling för dammsugare
• Starkt resultat för vitvaror i Latinamerika
• Resultatet för tredje kvartalet påverkades av stigande materialpriser
• Styrelsen föreslår inlösen av aktier med 20 kr per aktie totalt uppgående till cirka 5 600 Mkr
• Koncernens utsikter för 2006 oförändrade

För mer information
Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information, tel 08-738 60 03.
Electrolux finansiella information finns också tillgänglig på www.electrolux.com/ir

Bilder
IR_q3_2006

IR_q3_2006

Ladda ned Hi-res / Lo-res
Dokument
Hela rapporten  
Ämnen


Kommentarer

Läs mer inom Delårsrapporter

Sammanfattning av första kvartalet 2016. Nettoomsättningen uppgick till 28 114 Mkr (29 087). Den organiska tillväxten uppgick till 1,8% och förvärv svarade för 0,1% medan valutaomräkningseffekter om -5,2% påverkade försäljningen negativt.

Läs mer
28 Januari, 2016

Electrolux bokslutsrapport 2015

28 Januari, 2016

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2015. Nettoomsättningen ökade till 31 794 Mkr (31 400). Försäljningen ökade med 1,3%, varav organisk tillväxt svarade för 0,2%, förvärv för 0,1% och valutaomräkningseffekter för 1,0%.

Läs mer

Organisk tillväxt och högre kostnadseffektivitet bidrog till resultatet. Electrolux rörelseresultat uppgick till 1,5 miljarder kronor för tredje kvartalet 2015 – en ökning med 8 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Läs mer