Delårsrapport januari – september 2006

25 Oktober, 2006

Stockholm den 25 oktober 2006

• Nettoomsättningen ökade till 75 962 Mkr (72 050) och periodens resultat för den kvarvarande verksamheten uppgick till 1 213 Mkr (485), motsvarande 4,16 kr (1,67) per aktie
• Lägre resultat för vitvaror i Europa på grund av försämrad mix
• Ökad försäljning för vitvaror i Nordamerika med stabila marginaler
• Fortsatt god tillväxt och resultatutveckling för dammsugare
• Starkt resultat för vitvaror i Latinamerika
• Resultatet för tredje kvartalet påverkades av stigande materialpriser
• Styrelsen föreslår inlösen av aktier med 20 kr per aktie totalt uppgående till cirka 5 600 Mkr
• Koncernens utsikter för 2006 oförändrade

För mer information
Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information, tel 08-738 60 03.
Electrolux finansiella information finns också tillgänglig på www.electrolux.com/ir

Relaterade bilder
IR_q3_2006

IR_q3_2006

Ladda ned Hi-res / Lo-res
Relaterat Material
Hela rapporten  
Ämnen


Kommentarer

Läs mer inom Delårsrapporter

Organisk tillväxt inom samtliga affärsområden. Electrolux uppvisade en organisk tillväxt på 7 procent under andra kvartalet 2015 och samtliga sex affärsområden bidrog positivt.

Läs mer

Sammanfattning av andra kvartalet 2015. Nettoomsättningen ökade till 31 355 Mkr (26 330). Försäljningen ökade med 19,1%, varav organisk tillväxt svarade för 7,0%, förvärv för 0,1% och omräkningseffekter av valutor för 12,0%.

Läs mer

Sammanfattning av första kvartalet 2015

Läs mer