Bolagsordning

Bolagsordningen för ett svenskt aktiebolag innehåller vissa bestämmelser som styr bolagets verksamhet.

Bolagsordningen fastställs av bolagsstämman och registreras hos Bolagsverket. Den senaste ändringen av Electrolux bolagsordning ägde rum 2014.

Ämnen och kategorier
Läs mer inom Styrningsstruktur

Electrolux koncernen består av 148 bolag, som bedriver verksamhet i över 150 länder. Moderbolag i koncernen är det svenska publika aktiebolaget AB Electrolux, vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Läs mer

Vid årsstämman 2014 omvaldes PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets externa revisorer för en fyraårsperiod fram till årsstämman 2018. Auktoriserade revisorn Peter Nyllinge är huvudansvarig för revisionen av Electrolux.

Läs mer